House Attos

storno podmienky

  • Do 30 dní pred príchodom môžu hostia bezplatne zrušiť.
  • Hosť zaplatí 301 TP3T z celkovej ceny - záloha v prípade zrušenia rezervácie 30 dní pred príchodom.

Naše storno podmienky sú založené na všeobecných podmienkach pre Hotelový priemysel AGBH.

Dôrazne odporúčame všetkým našim hosťom, aby si ho dali poistenie storna kompletné! Viac informácií o tom v nasledujúcom bode.